Sản Phẩm

Phụ kiện thiết bị kích hoạt xả khí bằng áp lực
Tháng Hai 23, 2018
Bộ kích hoạt xả khí bằng áp lực
Tháng Hai 23, 2018
Xem tất cả

Ống nối áp lực kích hoạt xả khí

Áp lực khí xả của bình đầu tiên sẽ được dãn qua ống nối để kích hoạt các bình khách thông qua việc kích hoạt các van xả khí bằng áp lực

Mô tả

Ống nối áp lực dùng để kết nối xả khí giữ các bình trong hệ thống với nhau.

Áp lực khí xả của bình đầu tiên sẽ được dãn qua ống nối để kích hoạt các bình khách thông qua việc kích hoạt các van xả khí bằng áp lực

Download Catalogue:FM-200® Tyco Hygood