Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống PCCC

 I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

 • Công Ty TNHH SX TM DV Thăng Long T.B chuyên Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống PCCC. Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống PCCC theo bản vẽ thiết kế hệ thống PCCC đúng tiêu chuẩn, chủng loại vật tư chất lượng, giảm chi phí cho chủ đầu tư.
 • Việc thi công cần phải thực hiện chặt chẽ và nghiêm ngặt theo từng công việc, có hệ thống để đảm bảo chất lượng cho công trình khi hoàn thành.
 • Thi công phải theo đúng Quy Trình quản lý chất lượng của Nhà Nước, Nghị Định 209/2004/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn, Nghị định liên quan.

Các tiêu chuẩn và hồ sơ áp dụng thi công:

Hồ sơ thiết kế:

 • TCVN 3890 – 2009: Phương tiện phòng cháy & chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
 • TCVN 7336 – 2003: PCCC hệ thống PCCC – yêu cầu lắp đặt.
 • TCVN 5738 – 2001: Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 2622 – 1995: PCCC cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.
 • TCVN 6484: chống sét cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế.
 • TCVN 5873:1995: Mối hàn thép
 • TCVN 7472: 2005: Hàn. Các liên kết hàn nóng chảy ở thép.
 • TCVN 5639: 1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – Nguyên tắc cơ bản.
 • Các Tiêu Chuẩn Xây Dựng Việt Nam liên quan.

II. QUI TRÌNH THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC

Để đảm bảo Quy trình quản lý chất lượng của nhà nước ban hành về việc thi công cũng như khối lượng vật tư và khối lượng hoàn thiện công việc thi công theo từng thời điểm trên cơ sở tiến độ thi công của Nhà Thầu trình Chủ Đầu Tư và Ban Quản Lý Dự Án cho một công trình thì phải tiến hành các trình tự công việc dưới đây.

1. Giai đoạn chuẩn bị:

 • Nhà thầu tiến hành phối hợp với các bên liên quan để theo dõi tiến độ thi công của các bên liên quan để thực hiện các công việc liên quan, đáp đáp ứng tiến độ chung cho công trình.
 • Lập bản vẽ triển khai thi công cho từng công việc trình Chủ Đầu Tư và Ban Quản Lý Dự Án phê duyệt.

 Vật tư vật liệu:

 • Tất cả các vật liệu phải trình trước khi đưa vào công trình và phải đúng chuẩn loại theo hồ sơ giao thầu hoặc trúng thầu, hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Nếu thay đổi chủng loại vật liệu thì phải trình cho Chủ Đầu Tư và Tư Vấn Thiết Kế xem xét ký duyệt trước khi đưa vào công trình.
 • Khi đưa vật tư vật liệu vào công trình để tiến hành thi công sẽ lập phiếu chấp thuận. Đồng thời cung cấp các hồ sơ nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hàng hóa của các loại vật tư vật liệu đã được ký duyệt.
 • Đối với vật liệu, thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài phải phù hợp các yêu cầu kỹ thuật của thiết kế, có chứng CO, CQ bản sao.

2. Giai đoạn thi công tại công trình:

 • Trên cơ sở bản vẽ triển khai thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt từ đó tiến hành thi công thực tế tại công trình.
 • Đơn Vị Thi Công tiến hành sử dụng vật tư, thiết bị đã được chấp thuận triển khai thi công.

A.  Hệ thống cấp nước chữa cháy.

a. Gia công sắt V treo đường ống STK, sử dụng cùm U cố định ống.
b.Lắp đặt ống STK bằng phương pháp hàn điện V ren theo tiêu chuẩn:

 • TCVN 5873:1995 Mối hàn thép
 • TCVN 7472:2005 Hàn. Các liên kết hàn nóng chảy ở thép

c. Dùng que hàn không rỉ sét 3.2 ly
d. Lắp đặt ống đứng vào vị trí gắn tủ.
e. Lắp đặt tủ chữa cháy, trụ chữa cháy, lăng phun, máy bơm chữa cháy.

B.  Hệ thống báo cháy:

a. Đi dây tất cả các vị trí lắp đặt cho các thiết bị: đầu báo cháy, nút nhấn khẩn, chuông báo động,… về vị trí đặt tủ trung tâm báo cháy.
b. Tiến hành đo điện trở cách điện, đo thông mạch cho hệ thống dây đã lắp đặt.
c. Lắp đặt thiết bị (đầu báo cháy, nút nhấn khẩn, chuông báo động, tủ trung tâm báo cháy…).
d. Tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống và cho chạy thử thiết bị
e. Kiểm tra toàn bộ hệ thống và chỉnh sửa các thiếu sót (nếu có).

C. Hệ thống chống sét:

a. Lắp đặt cọc tiếp địa chống sét, tiến hành đào đất đào thành rảnh ngang 30 phân sâu 40 phân khoảnh cách giữa hai cọc theo thiết kế đã được duyệt, khi đóng song tiến hành rải dây cáp dùng ốc siết cáp nối dây cáp vào cọc.
b. Khi thi công song phải kiểm tra điện trở đất của bi nếu nhỏ hơn 10 Ω thì mới được gắn kim, nếu lớn hơn 10 ôm phải sử lý bằng hóa chất hoặc đóng thêm cọc.
c. Dây cáp từ trên mái đi xuống sẽ được đi trong ống bảo vệ PVC D20 định vị bằng móc U sắt kết nối vào bải tiếp địa qua hộp kiểm tra điện trở đất.