Sản Phẩm

Bình chứa FM-200
Tháng Hai 23, 2018
Công tắc áp lực
Tháng Hai 23, 2018
Xem tất cả

Đầu phun

Dầu phun được lắp đặt trong khu vực bảo vệ để xả khí dập tắt đám cháy. Đầu phun có sẵn loại 7 lỗ và 8 lỗ tương ứng với diện tích bảo vệ là 180 độ hoặc 360 độ

Mô tả

Đầu phun

Dầu phun được lắp đặt trong khu vực bảo vệ để xả khí dập tắt đám cháy. Đầu phun có sẵn loại 7 lỗ và 8 lỗ tương ứng với diện tích bảo vệ là 180 độ hoặc 360 độ

Download Catalogue:FM-200® Tyco Hygood