Tin Tức Tài Liệu Kỹ Thuật

Tháng Hai 23, 2018

TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN PCCC

QUYỂN 1: Tài liệu này được  sao chép từ  TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH […]
Tháng Hai 23, 2018

TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam […]
Tháng Hai 1, 2018

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY NHỮNG THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

Đối với dây dẫn điện ở trong nhà, bạn không được dùng dây trần mà phải dùng dây có bọc […]
Tháng Hai 1, 2018

Công nghệ chữa cháy bằng xung lực (IFEX)

Hệ thống chữa cháy theo công nghệ IFEX có ưu điểm nhỏ gọn, nhẹ, di động, bắn Nước với tốc […]
Tháng Hai 1, 2018

Đầu báo khói system sensor 1412b, 1400… Đã bị ngừng sản xuất.

Đầu báo khói System Sensor model 1412B rất thông dụng trên thị trường Việt Nam từ những năm 1990 do tương thích […]