Sản Phẩm

Ống nối áp lực kích hoạt xả khí
Tháng Hai 23, 2018
Thiết bị kích hoạt xả khí bàng tay
Tháng Hai 23, 2018
Xem tất cả

Bộ kích hoạt xả khí bằng áp lực

Được gắn trên van và được kích hoạt bằng khí.trong hệ thống khi có khí đã kích hoạt từ bình chính khí đó sẽ qua ống pilot và kích hoạt bình khác qua bộ phận kích hoạt bằng áp lực khí này.

Mô tả

Bộ kích hoạt xả khí bằng áp lực

Được gắn trên van và được kích hoạt bằng khí.trong hệ thống khi có khí đã kích hoạt từ bình chính khí đó sẽ qua ống pilot và kích hoạt bình khác qua bộ phận kích hoạt bằng áp lực khí này.

Download Catalogue:FM-200® Tyco Hygood