Sản Phẩm

Thiết bị kích hoạt xả khí bàng tay
Tháng Hai 23, 2018
Công tắc áp lực cho van đầu bình FM-200
Tháng Hai 23, 2018
Xem tất cả

Thiết bị đo chất lỏng FM-200

Dùng để đo lượng chất lỏng có trong bình chứa.

Tương thích với bình chứa 106, 147, 180 và 343 lít.

Phạn vị hoạt động của thiết bị đo chất lỏng từ 0-54 °C

Mô tả

Thiết bị đo chất lỏng FM-200

  • Dùng để đo lượng chất lỏng có trong bình chứa.
  • Tương thích với bình chứa 106, 147, 180 và 343 lít.
  • Phạn vị hoạt động của thiết bị đo chất lỏng từ 0-54 °C
  • Thiết bị phải được lắp đặt trước khi nạp khí.
  • Thiết bị đo phải được đặt hàng riêng.
Download Catalogue:FM-200® Tyco Hygood