Sản Phẩm

Công tắc áp lực
Tháng Hai 23, 2018
Ống nối áp lực kích hoạt xả khí
Tháng Hai 23, 2018
Xem tất cả

Phụ kiện thiết bị kích hoạt xả khí bằng áp lực

Male Adaptor : dùng kết nối ống pilot với thùng chính

Male Tee : dùng kết nối đường pilot từ bình này đến bình khác trong hệ thống có nhiều bình chứa

Male Elbow : dùng cho bình chứa cuối cùng trong hệ có nhiều bình chứa

Mô tả

Phụ kiện thiết bị kích hoạt xả khí bằng áp lực

  • Male Adaptor : dùng kết nối ống pilot với thùng chính
  • Male Tee : dùng kết nối đường pilot từ bình này đến bình khác trong hệ thống có nhiều bình chứa
  • Male Elbow : dùng cho bình chứa cuối cùng trong hệ có nhiều bình chứa
  • Male Pilot Hose Connector: dùng nối các ống pilot với nhau nơi mà hệ thống có 2 bình chứa có kích cỡ khác nhau để bảo vệ các khu vực có diện tích khác nhau
Download Catalogue:FM-200® Tyco Hygood