Sản Phẩm

Bình Chứa FM-200
Tháng Hai 23, 2018
Bộ Kích Hoạt Xả Khí
Tháng Hai 23, 2018
Xem tất cả

Đầu Phun Xả Khí

Dược dùng để xả khí FM-200 với tốc độ và sự phân bổ phù hợp cho khu vực cần chữa cháy.

Mã: MFN-15/20/25/32/40/50 Danh mục:
Mô tả
Có 2 loại đầu phun 180o và 360o .
Dược dùng để xả khí FM-200 với tốc độ và sự phân bổ phù hợp cho khu vực cần chữa cháy.