Sản Phẩm

Van Một Chiều
Tháng Hai 23, 2018
Van Kích Hoạt Xả Khi FM-200
Tháng Hai 23, 2018
Xem tất cả

Van Chọn Vùng

Được sử dụng khi 1 hệ thống bình FM-200 chữa cháy cho nhiều khu vực.

Giúp điều khiển đưa khí FM-200 đến khu vực cần chữa cháy.

Mã: MSV-40/50/65/80/100/125/150) Danh mục:
Mô tả
  • Được sử dụng khi 1 hệ thống bình FM-200 chữa cháy cho nhiều khu vực.
  • Giúp điều khiển đưa khí FM-200 đến khu vực cần chữa cháy.
  • Được điều khiển bởi hộp kích hoạt Actuation box (MAB-C1)
  • Có các model MSV-40/50/65/80/100/125/150 tương ứng với từng kích thước đường ống khác nhau