Sản Phẩm

Đầu Phun Xả Khí
Tháng Hai 23, 2018
Ống Nối Mềm
Tháng Hai 23, 2018
Xem tất cả

Bộ Kích Hoạt Xả Khí

Hộp kích hoạt bao gồm: Selenoid Cutter (MSC-01), Actuation Cylinder (MAC-01), Pressure Switch (MPS-01)

Khi nhận tín hiệu kích hoạt từ trung tâm điều khiển chữa cháy sẽ kích hoạt Solenoid. Solenoid sẽ kích hoạt bình kích, bình kích sẽ dẫn sang kích hoạt hệ thống các bình khí chữa cháy, đồng thời kích hoạt van chọn vùng nếu có.

Mã: MAB-C1 Danh mục:
Mô tả
  • Hộp kích hoạt bao gồm: Selenoid Cutter (MSC-01), Actuation Cylinder (MAC-01), Pressure Switch (MPS-01)
  • Khi nhận tín hiệu kích hoạt từ trung tâm điều khiển chữa cháy sẽ kích hoạt Solenoid. Solenoid sẽ kích hoạt bình kích, bình kích sẽ dẫn sang kích hoạt hệ thống các bình khí chữa cháy, đồng thời kích hoạt van chọn vùng nếu có.
  • Kích hoạt bằng khí áp lực cao (N2 hoặc CO2) .
  • Kích hoạt tối đa 30 bình FM-200.