Sản Phẩm

Bình Chứa Nitrogen Đẩy
Tháng Hai 23, 2018
Đầu Phun Xả Khí
Tháng Hai 23, 2018
Xem tất cả

Bình Chứa FM-200

Bình chứa FM-200 được sử dụng để chứa FM-200 dạng lòng được nén áp suất bằng Ni-tơ. Việc nạp khí được thực hiện tại nhà máy của nhà sản xuất. Áp suất nén tiêu chuẩn là 25 bar ở 21oC.

Bình chứa FM-200 đã bao gồm van đầu bình tương thích.

Mã: MFC-P50/MFC-P75/MFC-P100/MFC-P150 Danh mục:
Mô tả

Bình chứa FM-200 được sử dụng để chứa FM-200 dạng lòng được nén áp suất bằng Ni-tơ. Việc nạp khí được thực hiện tại nhà máy của nhà sản xuất. Áp suất nén tiêu chuẩn là 25 bar ở 21oC.

Bình chứa FM-200 đã bao gồm van đầu bình tương thích.

Bình có các thể tích tiêu chuẩn gồm:

  • MFC-50/MFC-P50: bình 63L
  • MFC-75/MFC-P75: bình 89L
  • MFC-100/MFC-100: bình 115L
  • MFC-150/MFC-P150: bình 175L

(MFC-XX: Bình chứa sử dụng cho hệ Easy Flow System

MFC-XXP: Bình chứa sử dụng cho hệ Piston Flow System)