Sản Phẩm

Khi FM-200
Tháng Hai 23, 2018
Bình Chứa FM-200
Tháng Hai 23, 2018
Xem tất cả

Bình Chứa Nitrogen Đẩy

Được sử dụng để chứa khí Ni-tơ đẩy trong hệ thống Piston Flow System. Khi sử dụng khí Ni-tơ để đẩy khí FM-200, hệ thống sẽ chạy được xa hơn, khoảng cách từ vị trí đặt bình đến các khu vực bảo vệ sẽ được nới rộng, phù hợp cho các dự án lớn, bảo vệ nhiều khu vực và sử dụng van chọn vùng.

Mã: N68-60/70/80 Danh mục:
Mô tả

Được sử dụng để chứa khí Ni-tơ đẩy trong hệ thống Piston Flow System. Khi sử dụng khí Ni-tơ để đẩy khí FM-200, hệ thống sẽ chạy được xa hơn, khoảng cách từ vị trí đặt bình đến các khu vực bảo vệ sẽ được nới rộng, phù hợp cho các dự án lớn, bảo vệ nhiều khu vực và sử dụng van chọn vùng.

Bình khí Ni-tơ có dung tích là 68L, được nạp và nén ở tại nhà máy với  ap suất nén của bình Ni-tơ là 60/70/80 bar phụ thuộc vào bình khí FM-200