Sản Phẩm

Ống Nối Mềm
Tháng Hai 23, 2018
Van Chọn Vùng
Tháng Hai 23, 2018
Xem tất cả

Van Một Chiều

Dùng trong hệ thống FM-200 có nhiều bình chứa

Ngăn cản khí FM-200 khi xả dẫn ngược về ống xả bình chứa khác.

Mô tả
  • Dùng trong hệ thống FM-200 có nhiều bình chứa
  • Ngăn cản khí FM-200 khi xả dẫn ngược về ống xả bình chứa khác.
  • Được gắn kết hợp với ống nối mềm trước khi nối vào đường ống chính
  • Kích thước DN50