Sản Phẩm

Van Chọn Vùng
Tháng Hai 23, 2018
Vòi chữa cháy Đức JAKOB ESCHBACH-Synthetic Special 500 D65 17Bar 30M
Tháng Hai 23, 2018
Xem tất cả

Van Kích Hoạt Xả Khi FM-200

Van kích hoạt xả khí FM-200 được gắn ở bên trên van đầu bình để kích hoạt xả khí bình FM-200. Van kích hoạt xả khí sẽ tác động bằng “bô kích hoạt xả khí” (Actual Box – MAB-C1) hoặc nút xả khí bằng tay trên bình.

Mô tả

Van kích hoạt xả khí FM-200 được gắn ở bên trên van đầu bình để kích hoạt xả khí bình FM-200. Van kích hoạt xả khí sẽ tác động bằng “bô kích hoạt xả khí” (Actual Box – MAB-C1) hoặc nút xả khí bằng tay trên bình.