Sản Phẩm

Đế đầu báo
Tháng Một 30, 2018
Đầu báo nhiệt cho môi trường nguy hiểm
Tháng Một 30, 2018
Xem tất cả

Thiết bị cách li MTL7787+

Bộ cách li di-ot Zener, được cấp nguồn từ đường zone, sử dụng trong môi trường nguy hiểm MTL7787 được sử dụng trong các hệ thống báo cháy để tránh việc phát sinh các nguyên nhân gây cháy nổ trong các môi trường dễ cháy nổ. Trong trường hợp có sự cố về điện trong khu vực được bảo vệ,…

Mô tả

Bộ cách li di-ot Zener, được cấp nguồn từ đường zone, sử dụng trong môi trường nguy hiểm MTL7787 được sử dụng trong các hệ thống báo cháy để tránh việc phát sinh các nguyên nhân gây cháy nổ trong các môi trường dễ cháy nổ. Trong trường hợp có sự cố về điện trong khu vực được bảo vệ, các di-ot sẽ hạn chế điện áp đánh vào khu vực nguy hiểm và các điện trở sẽ hạn dòng. Một cầu chì được sử dụng để bảo vệ di-ot cũng như đóng vài trò là lớp bảo vệ thứ 2 hạn chế điện áp.

Các tính năng tiêu chuẩn

– Lắp đặt thuận tiện, phù hợp với các thanh ray dạng DIN.

– Các cọc đấu dây được đánh dấu bằng số và màu, có thể tháo rời để dễ dàng đấu dây.

– Cho phép kết nối dây dẫn tiết diện tối đa 2.5mm2.

Download Catalogue:MTL7787+