Sản Phẩm

Thiết bị cách li MTL7787+
Tháng Một 30, 2018
Thiết bị cách li MTL5561
Tháng Một 30, 2018
Xem tất cả

Đầu báo nhiệt cho môi trường nguy hiểm

Đầu báo nhiệt sử dụng cho môi trường nguy hiểm DCD-1E-IS kết hợp nhiệt cố định 60oC và nhiệt gia tăng, được thiết kế với dòng tiêu thụ nhỏ, hạn chế rủi ro phát sinh cháy nổ từ thiết bị. Thiết bị khi sử dụng cần phải kết hợp với thiết bị cách li cho môi trường nguy hiểm như MTL7787.

Mô tả

Đầu báo nhiệt sử dụng cho môi trường nguy hiểm DCD-1E-IS kết hợp nhiệt cố định 60oC và nhiệt gia tăng, được thiết kế với dòng tiêu thụ nhỏ, hạn chế rủi ro phát sinh cháy nổ từ thiết bị. Thiết bị khi sử dụng cần phải kết hợp với thiết bị cách li cho môi trường nguy hiểm như MTL7787.

Các tính năng tiêu chuẩn

– Có hai LED báo cháy, cho góc nhìn 360o.

– Đế đầu báo không chứa linh kiện điện tử.

– Có ngõ ra để sử dụng đèn báo phòng.

– Phù hợp tiêu chuẩn ATEX II 1G EEx ia IIC T5 Tamb=55oC.