Sản Phẩm

Công tắc áp lực cho van đầu bình FM-200
Tháng Một 17, 2018
Nút nhấn khẩn bể kính Horing AH-0217
Tháng Một 17, 2018
Xem tất cả

Công tắc áp lực

Công tắc áp lực giám sát chất khí có thực sự đã xảy ra hay chưa. Dùng để hồi tiếp về trung tâm xả khí. Trong quá trình hoạt động sẽ chốt trạng thái ngỏ ra và có nút reset bên trong

Mô tả

Công tắc áp lực

Công tắc áp lực giám sát chất khí có thực sự đã xảy ra hay chưa. Dùng để hồi tiếp về trung tâm xả khí. Trong quá trình hoạt động sẽ chốt trạng thái ngỏ ra và có nút reset bên trong

Download Catalogue:Tài liệu FM-200