Sản Phẩm

Kết nối điện thoại dùng cho HCP-1008E (Ngưng SX)
Tháng Một 30, 2018
Thiết bị cách li MTL7787+
Tháng Một 30, 2018
Xem tất cả

Đế đầu báo

Đế đầu báo cho môi trường nguy hiểm YBN-R/4(IS) phù hợp với dòng đầu báo cho môi trường nguy hiểm Hochiki và tương thích với đa số các dòng tủ báo cháy trung tâm hiện nay trên thị trường.

Mô tả

Đế đầu báo cho môi trường nguy hiểm YBN-R/4(IS) phù hợp với dòng đầu báo cho môi trường nguy hiểm Hochiki và tương thích với đa số các dòng tủ báo cháy trung tâm hiện nay trên thị trường.

Các tính năng tiêu chuẩn

– Có độ lồi thấp, chỉ 8mm.

– Liên kết và giữ đầu báo thông qua các khớp.

– Có các lỗ đưa dây cáp vào riêng biệt.

– Vừa cho dây kích thước từ 1-2.5mm2.

– Không có các linh kiện điện tử trong đế đầu báo.