Sản Phẩm

Nút nhấn khẩn bể kính Horing AH-0217 (Sao chép)
Tháng Một 17, 2018
Công tắc áp lực
Tháng Một 17, 2018
Xem tất cả

Công tắc áp lực cho van đầu bình FM-200

Dùng để giám sát áp suất khí trong bình chứa, được đặt hàng riêng. Trong trường hợp áp suất trong bình dưới 20 bar thiết bị sẽ báo động bảo trì hệ thống

Mô tả

Công tắc áp lực cho van đầu bình FM-200

Dùng để giám sát áp suất khí trong bình chứa, được đặt hàng riêng. Trong trường hợp áp suất trong bình dưới 20 bar thiết bị sẽ báo động bảo trì hệ thống