Sản Phẩm

ĐẦU BÁO NHIỆT ĐỘC LẬP
Tháng Hai 7, 2018
ĐẦU BÁO LỬA 2 DÂY, 4 DÂY
Tháng Hai 7, 2018
Xem tất cả

ĐẦU BÁO NHIỆT CỐ ĐỊNH 70 ĐỘ 2 DÂY

– Điện áp làm việc 12-30VDC

– Dòng báo cháy 40mA

–  Nhiệt đô báo cháy 70°C

– Nhiệt độ làm việc -10°C ~ 55°C

Mô tả

– Điện áp làm việc 12-30VDC

– Dòng báo cháy 40mA

–  Nhiệt đô báo cháy 70°C

– Nhiệt độ làm việc -10°C ~ 55°C

– Theo tiêu chuẩn EN54

– Chất liệu: Nhựa chống cháy

– Kích thước : Đường kính 111 X Cao 47

– Màu : Trắng

– Vùng bảo vệ:

Chiều cao dưới 4m: 30m2

Chiều cao từ 4m~20m: 15 m2

Download Catalogue:AH-9920