Sản Phẩm

Đầu phun Sprinkler Tyco quay xuống TY3532
Tháng Một 30, 2018
TRUNG TÂM BÁO CHÁY THƯỜNG HORING
Tháng Hai 6, 2018
Xem tất cả

TRUNG TÂM BÁO CHÁY THƯỜNG HORING 4 ZONE

Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz

Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 1.2AH

Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn

Mô tả

Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz

Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 1.2AH

Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn

Số lượng đầu báo khói trên Zone : 30

Điện trở cuối tuyến : 10k

Chất liệu: Thép

Màu sắc: Trắng đục

Kích thước : 350x285x105

Download Catalogue:AH-00212