Sản Phẩm

ĐẦU BÁO NHIỆT CỐ ĐỊNH ĐỘC LẬP
Tháng Hai 7, 2018
ĐẦU BÁO NHIỆT ĐỘC LẬP
Tháng Hai 7, 2018
Xem tất cả

ĐẦU BÁO NHIỆT GIA TĂNG 2 DÂY

– Đầu báo nhiệt gia tăng 2 dây sữ dụng cho tủ HORING, YUNYANG, NETWORX……

– Điện áp làm việc 12-30VDC

– Dòng báo cháy 40mA

– Nhiệt độ làm việc 0°C ~ 55°C

Mô tả

– Đầu báo nhiệt gia tăng 2 dây sữ dụng cho tủ HORING, YUNYANG, NETWORX……

– Điện áp làm việc 12-30VDC

– Dòng báo cháy 40mA

– Nhiệt độ làm việc 0°C ~ 55°C

– Theo tiêu chuẩn EN54

– Chất liệu: Nhựa chống cháy

– Kích thước : Đường kính 111 X Cao 45

– Màu : Trắng

– Vùng bảo vệ:

Chiều cao dưới 4m: 50m2

Chiều cao từ 4m~20m: 30 m2

Download Catalogue:AHR-871