Sản Phẩm

ĐẦU BÁO KHÓI QUANG 4 DÂY 12-30VDC
Tháng Hai 7, 2018
ĐẦU BÁO KHÓI ĐỘC LẬP QA-31
Tháng Hai 7, 2018
Xem tất cả

ĐẦU BÁO KHÓI NHIỆT 4 DÂY HOẶC 2 DÂY

– Điện áp làm việc 12~30VDC

– Dòng standby 35~85uA

– Dòng báo cháy 40~45mA

– Nhiệt độ báo cháy 58°C

Mô tả

– Điện áp làm việc 12~30VDC

– Dòng standby 35~85uA

– Dòng báo cháy 40~45mA

– Nhiệt độ báo cháy 58°C

– Nhiệt độ làm việc -10°C ~ 55°C

– Độ nhạy theo tiêu chuẩn EN54

– Chất liệu: Nhựa chống cháy

– Kích thước: Đường kính 102 X Cao 54

– Màu: Trắng

– Vùng bảo vệ:

Chiều cao dưới 4m: 150m2

Chiều cao từ 4m~20m: 75 m2

Download Catalogue:Q05-4