Sản Phẩm

ĐẦU BÁO KHÓI QUANG 2 DÂY 24VDC
Tháng Hai 6, 2018
ĐẦU BÁO KHÓI QUANG 4 DÂY 12-30VDC
Tháng Hai 7, 2018
Xem tất cả

ĐẦU BÁO KHÓI QUANG 4 DÂY 12-30VDC

Đầu báo khói 4 dây 12-30VDC sữ dụng cho tủ Networx hoặc tủ hãng khác sữ dụng đầu báo 4 dây.

– Nguồn cung cấp 12-30VDC

– Dòng standby 35uA

– Dòng báo cháy 40mA

Mô tả

Đầu báo khói 4 dây 12-30VDC sữ dụng cho tủ Networx hoặc tủ hãng khác sữ dụng đầu báo 4 dây.

– Nguồn cung cấp 12-30VDC

– Dòng standby 35uA

– Dòng báo cháy 40mA

– Nhiệt độ làm việc -10°C ~ 55°C

– Độ nhạy theo tiêu chuẩn EN54

– Chất liệu: Nhựa chống cháy

– Kích thước : Đường kính 102 X Cao 49

– Màu : Trắng

– Vùng bảo vệ:

Chiều cao dưới 4m: 150m2

Chiều cao từ 4m~20m: 75 m2

Download Catalogue:AH 0311-4