Sản Phẩm

ĐẦU BÁO KHÓI NHIỆT 4 DÂY HOẶC 2 DÂY
Tháng Hai 7, 2018
ĐẦU BÁO NHIỆT CỐ ĐỊNH ĐỘC LẬP
Tháng Hai 7, 2018
Xem tất cả

ĐẦU BÁO KHÓI ĐỘC LẬP QA-31

– Nguồn cung cấp pin 9V

– Nhiệt độ làm việc -10°C ~ 55°C

– Độ nhạy theo tiêu chuẩn EN54

– Chất liệu: Nhựa chống cháy

Mô tả

– Nguồn cung cấp pin 9V

– Nhiệt độ làm việc -10°C ~ 55°C

– Độ nhạy theo tiêu chuẩn EN54

– Chất liệu: Nhựa chống cháy

– Còi beep 90dB ở khoảng cách 1m

– Kích thước: Đường kính 105 X Cao 40

– Màu: Trắng

– Vùng bảo vệ:

Chiều cao dưới 4m: 150m2

Chiều cao từ 4m~20m: 75 m2