Sản Phẩm

ĐẦU BÁO KHÓI QUANG 2 DÂY 24VDC
Tháng Hai 7, 2018
ĐẦU BÁO KHÓI NHIỆT 4 DÂY HOẶC 2 DÂY
Tháng Hai 7, 2018
Xem tất cả

ĐẦU BÁO KHÓI QUANG 4 DÂY 12-30VDC

– Nguồn cung cấp 12-30VDC

– Dòng standby 140uA

– Dòng báo cháy 45mA

– Nhiệt độ làm việc 0°C ~ 37,8°C

Mô tả

– Nguồn cung cấp 12-30VDC

– Dòng standby 140uA

– Dòng báo cháy 45mA

– Nhiệt độ làm việc 0°C ~ 37,8°C

– Độ nhạy theo tiêu chuẩn UL

– Chất liệu: Nhựa chống cháy

– Kích thước: Đường kính 102 X Cao 49

– Màu: Trắng

– Vùng bảo vệ:

Chiều cao dưới 4m: 150m2

Chiều cao từ 4m~20m: 75 m2

Download Catalogue:AH 0621-4