Sản Phẩm

Khí FM-200
Tháng Hai 23, 2018
Đầu phun
Tháng Hai 23, 2018
Xem tất cả

Bình chứa FM-200

Bình chứa khí bao gồm 1 thùng chứa gắn với valve và ống shypon bên trong. Bình được nhà máy nạp khí nito dưới áp lực giám sát là 21 bar tại 21 độ C. Thùng có màu đỏ với các kích cỡ khác nhau. Trên bình có nhãn ghi rõ trọng lượng của bình, nồng độ khí và ngày nạp khí vào bình. Các bình với khối lượng  4.5, 8 8, 16, 32, 5 52, 106, 147 and 180 lit được sản xuất theo dạng bình là DOT 4BW500 or 4BW450, Bình 343 lit thì theo DOT 4BW450 và các loại bình 40, 6 67.5 5 and 8 80 lit thì theo dạng DOT 3AA 58 58 580

Mô tả

Bình chứa FM-200

Bình chứa khí bao gồm 1 thùng chứa gắn với valve và ống shypon bên trong. Bình được nhà máy nạp khí nito dưới áp lực giám sát là 21 bar tại 21 độ C. Thùng có màu đỏ với các kích cỡ khác nhau. Trên bình có nhãn ghi rõ trọng lượng của bình, nồng độ khí và ngày nạp khí vào bình. Các bình với khối lượng  4.5, 8 8, 16, 32, 5 52, 106, 147 and 180 lit được sản xuất theo dạng bình là DOT 4BW500 or 4BW450, Bình 343 lit thì theo DOT 4BW450 và các loại bình 40, 6 67.5 5 and 8 80 lit thì theo dạng DOT 3AA 58 58 580

– Vật liệu là thép corbon

Đối với dạng bình 4BW500

– Áp suất khí kiểm tra tối đa là 69 bar

– Áp suất làm việc là 34.5 5 bar

Đối với dạng bình 4BW450

– Áp suất khí kiểm tra tối đa là 62 bar

– Áp suất làm việc là 31 bar

Đối với dạng bình 3AA58580

– Áp suất khí kiểm tra tối đa là 70 bar

– Áp suất làm việc là 40 bar

Download Catalogue:FM-200® Tyco Hygood