Sản Phẩm

Ống nối mền Tyco cho đầu phun Sprinkler
Tháng Hai 23, 2018
Bình chứa FM-200
Tháng Hai 23, 2018
Xem tất cả

Khí FM-200

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn gồm:

Đạt chứng nhận FM, UL, NFPA 2001 và US EPA SNAP cũng như Australian Industrial Chemicals Notification, German Institute for Environmental Hygiene and Medicine

FM200 được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế IS0 9001

Mã: FM-200® Tyco Hygood Danh mục:
Mô tả

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn gồm:

Đạt chứng nhận FM, UL, NFPA 2001 và US EPA SNAP cũng như Australian Industrial Chemicals Notification, German Institute for Environmental Hygiene and Medicine

FM200 được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế IS0 9001

Hệ thống chữa cháy FM200 phải được thiết kế, lắp đặt, kiểm tra, bảo trì, và nạp phải được nhân viên có đào tạo theo tiêu chuẩn NFPA 2001

Download Catalogue:FM-200® Tyco Hygood