Sản Phẩm

ĐẦU BÁO KHÓI QUANG 4 DÂY 12-30VDC
Tháng Một 17, 2018
Phần mềm đồ họa -Graphix software
Tháng Một 30, 2018
Xem tất cả
Mô tả

Phụ kiện thiết bị kích hoạt xả khí bằng áp lực

  • Male Adaptor : dùng kết nối ống pilot với thùng chính
  • Male Tee : dùng kết nối đường pilot từ bình này đến bình khác trong hệ thống có nhiều bình chứa
  • Male Elbow : dùng cho bình chứa cuối cùng trong hệ có nhiều bình chứa
  • Male Pilot Hose Connector: dùng nối các ống pilot với nhau nơi mà hệ thống có 2 bình chứa có kích cỡ khác nhau để bảo vệ các khu vực có diện tích khác nhau