Sản Phẩm

Đầu phun Sprinkler Tyco hở dạng tiếp xúc A & B
Tháng Hai 10, 2018
Đầu phun Sprinkler Tyco dạng hở tốc độ trung bình
Tháng Hai 10, 2018
Xem tất cả

Issue A & B

Type HV Directional Spray Nozzles, Open, High Velocity

Mô tả

Type HV Directional Spray Nozzles, Open, High Velocity

Approvals
The Type HV Nozzles are UL and ULC
Listed, as well as FM Approved.

Download Catalogue:HV