Sản Phẩm

Đầu phun Sprinkler Tyco định hướng tự động
Tháng Hai 10, 2018
Đầu phun Sprinkler Tyco hở dạng tiếp xúc A & B
Tháng Hai 10, 2018
Xem tất cả

Đầu phun Sprinkler Tyco dạng hở tốc độ cao

Model F822 thru F834 Mulsifyre® Directional Spray Nozzles, Open, High Velocity

Mô tả

Model F822 thru F834 Mulsifyre® Directional Spray Nozzles, Open, High Velocity

Approvals
The Model F822 thru F836 Mulsifyre Nozzles are UL and ULC Listed, as well as FM Approved.
The Model F822 thru F836 Mulsifyre Nozzles with Model F880 Dust Caps areULandULCListed.

Download Catalogue:F822 ~ F834