Sản Phẩm

NÚT NHẤN KHẨN ĐỊA HỈ
Tháng Hai 10, 2018
Đầu phun Sprinkler Tyco dạng hở tốc độ cao
Tháng Hai 10, 2018
Xem tất cả

Đầu phun Sprinkler Tyco định hướng tự động

Type EA-1 ProTEcTosPrAy Directional spray Nozzles, Automatic, Medium Velocity

Mô tả

Type EA-1 ProTEcTosPrAy Directional spray Nozzles, Automatic, Medium Velocity

Approvals
UL and C-UL Listed. FM Approved.

Download Catalogue:EA-1