Sản Phẩm

ĐẦU BÁO KHÓI ĐỘC LẬP QA-31
Tháng Hai 7, 2018
ĐẦU BÁO NHIỆT GIA TĂNG 2 DÂY
Tháng Hai 7, 2018
Xem tất cả

ĐẦU BÁO NHIỆT CỐ ĐỊNH ĐỘC LẬP

– Đầu báo nhiệt cố định 60 độ

– Pin 3V thời gian chờ 10 năm

– Thông báo bằng giọng nói (Tiếng Anh)

– Chất liệu: Nhựa chống cháy

Mô tả

– Đầu báo nhiệt cố định 60 độ

– Pin 3V thời gian chờ 10 năm

– Thông báo bằng giọng nói (Tiếng Anh)

– Chất liệu: Nhựa chống cháy

– Còi beep 90dB ở khoảng cách 1m

– Kích thước : 110 x 110 x 49

– Màu : Trắng

– Vùng bảo vệ:

Chiều cao dưới 4m: 30m2

Chiều cao từ 4m~8m: 15 m2

Download Catalogue:NQ3F