Sản Phẩm

Công tắc áp lực
Tháng Một 17, 2018
Phụ kiện thiết bị kích hoạt xả khí bằng áp lực
Tháng Một 17, 2018
Xem tất cả

ĐẦU BÁO KHÓI QUANG 4 DÂY 12-30VDC

Công tắc áp lực giám sát chất khí có thực sự đã xảy ra hay chưa. Dùng để hồi tiếp về trung tâm xả khí. Trong quá trình hoạt động sẽ chốt trạng thái ngỏ ra và có nút reset bên trong

Mô tả

Công tắc áp lực

Công tắc áp lực giám sát chất khí có thực sự đã xảy ra hay chưa. Dùng để hồi tiếp về trung tâm xả khí. Trong quá trình hoạt động sẽ chốt trạng thái ngỏ ra và có nút reset bên trong