Sản Phẩm

Bo mở rộng 1 loop cho FireNET Plus
Tháng Một 30, 2018
Bo nối mạng cho tủ FireNET và FireNET Plus
Tháng Một 30, 2018
Xem tất cả

Bo mở rộng 2 loop cho tủ FireNET

Khi muốn gắn thêm thiết bị nhưng mỗi loop trên tủ đã gắn 127 địa chỉ thì cách tốt nhất và tiết kiệm nhất là gắn bo mở rộng 2 loop cho tủ Hochiki FireNET: FN-4127-SLC.

Mô tả

Khi muốn gắn thêm thiết bị nhưng mỗi loop trên tủ đã gắn 127 địa chỉ thì cách tốt nhất và tiết kiệm nhất là gắn bo mở rộng 2 loop cho tủ Hochiki FireNET: FN-4127-SLC.

+   Mỗi loop cho phép tối đa 127 thiết bị/đầu báo, thêm với 127 đế có còi địa chỉ, tổng cộng có thể lên tới 254 địa chỉ.

+   FN-4127-SLC có thể được lắp đặt dễ dàng tại công trường hay tại nhà máy.

+   Hỗ trợ đi dây Class A và B theo tiêu chuẩn NFPA 72 tương đương Style 4, 6 và 7.

+   Đường loop được giám sát dây dẫn (hở mạch, ngắn mạch) và giới hạn dòng điện.

+   Hỗ trợ giao thức DCP của Hochiki.

+   Mỗi tủ trung tâm Hochiki FireNET chỉ có thể thêm tối đa 1 card mở rộng FN-4127-SLC.

+   Mỗi loop hoàn toàn độc lập.

+   Sử dụng dây dẫn thường; dây bọc giáp/xoắn đôi là không cần thiết cho đường loop.

+   Tiêu chuẩn: UL, CSFM.

Download Catalogue:FN-4127-SLC