Sản Phẩm

Bộ hiển thị phụ (kết nối RS485)
Tháng Một 30, 2018
Bo mở rộng 2 loop cho tủ FireNET
Tháng Một 30, 2018
Xem tất cả

Bo mở rộng 1 loop cho FireNET Plus

Khi muốn gắn thêm thiết bị nhưng loop trên tủ đã gắn 127 địa chỉ thì cách tốt nhất và tiết kiệm nhất là gắn bo mở rộng 1 loop cho tủ Hochiki FireNET Plus: FNP-4127-SLC.

Mô tả

Khi muốn gắn thêm thiết bị nhưng loop trên tủ đã gắn 127 địa chỉ thì cách tốt nhất và tiết kiệm nhất là gắn bo mở rộng 1 loop cho tủ Hochiki FireNET Plus: FNP-4127-SLC.

+   Thêm một loop SLC vào trung tâm FireNET Plus (FNP-1127E-R).

+   Loop cho phép tối đa 127 thiết bị/đầu báo, thêm với 127 đế có còi địa chỉ, tổng cộng có thể lên tới 254 địa chỉ.

+   Mỗi tủ FireNET Plus FN-1127E hỗ trợ mở rộng tối đa 1 card FNP-1127-SLC, nâng số loop tối đa lên 2 cho mỗi tủ.

+   Hỗ trợ đi dây Class A và B theo tiêu chuẩn NFPA 72 tương đương Style 4, 6 và 7.

+   Đường loop được giám sát dây dẫn (hở mạch, ngắn mạch) và giới hạn dòng điện.

+   Hỗ trợ giao thức DCP của Hochiki.

+   Có chức năng tương đường với đường loop đã có sẵn trong tủ FireNET Plus.

+   Sử dụng dây dẫn thường; dây bọc giáp/xoắn đôi là không cần thiết cho đường loop.

Download Catalogue:FNP-1127-SLC