Sản Phẩm

TRUNG TÂM BÁO CHÁY THƯỜNG
Tháng Hai 8, 2018
ĐẦU BÁO KHÓI THƯỜNG
Tháng Hai 8, 2018
Xem tất cả

TỦ BÁO CHÁY THƯỜNG

– Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz

– Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 4AH

– Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn

– Số lượng đầu báo khói trên Zone : 30

Mô tả

– Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz

– Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 4AH

– Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn

– Số lượng đầu báo khói trên Zone : 30

– Số  Zone : 2-4-5-8-10-12-16-20-24

– Điện trở cuối tuyến : 10k

– Chất liệu: Thép

– Màu sắc: Trắng đục,đỏ

Download Catalogue:YF-3