Sản Phẩm

Bộ lập trình bằng tay
Tháng Hai 8, 2018
TỦ BÁO CHÁY THƯỜNG
Tháng Hai 8, 2018
Xem tất cả

TRUNG TÂM BÁO CHÁY THƯỜNG

– Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz

– Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 1.2AH

– Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn

– Số lượng đầu báo khói trên Zone : 30

Mô tả

– Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz

– Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 1.2AH

– Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn

– Số lượng đầu báo khói trên Zone : 30

– Số  Zone : 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70

– Điện trở cuối tuyến : 10k

– Chất liệu: Thép

– Màu sắc: Nền trắng đục, ở giữa xanh

Download Catalogue:YF-1