Sản Phẩm

Module địa chỉ hai ngõ vào/ra
Tháng Hai 8, 2018
Modul địa chỉ mạch âm thanh (Ngưng SX)
Tháng Hai 8, 2018
Xem tất cả

Module giám sát đầu báo thường

Mo-đun kết nối đầu báo thường I-9319 được thiết kế để chuyển đổi tín hiệu cho các đầu báo thường kết nối vào hệ thống địa chỉ. Khi các đầu báo truyền về tín hiệu báo cháy, mo-đun sẽ truyền tín hiệu báo cháy về tủ trung tâm và kích hoạt trạng thái báo cháy, tủ trung tâm sẽ hiển thị địa chỉ của mo-đun.

Mô tả

Mo-đun kết nối đầu báo thường I-9319 được thiết kế để chuyển đổi tín hiệu cho các đầu báo thường kết nối vào hệ thống địa chỉ. Khi các đầu báo truyền về tín hiệu báo cháy, mo-đun sẽ truyền tín hiệu báo cháy về tủ trung tâm và kích hoạt trạng thái báo cháy, tủ trung tâm sẽ hiển thị địa chỉ của mo-đun.

Các tính năng tiêu chuẩn

– Giám sát đường dây.

– Đặt địa chỉ bằng bộ cài đặt địa chỉ cầm tay.

– Giám sát mất nguồn 24VDC.

– Có hai đèn hiển thị báo cháy và báo lỗi.

Download Catalogue:I-9319