Sản Phẩm

Đầu phun Spinkler Tyco cạnh tường ngang dọc 3351/3451
Tháng Hai 24, 2018
Đầu Spinkler Tyco quay lên, xuống 3151/3251/4251…
Tháng Hai 24, 2018
Xem tất cả

Đầu phun Spinkler Tyco âm trần TY3531/3551

Đầu phun Sprinkler Tyco gắn âm trần, Series RFII — 5.6 K-factor

Găn âm trần quay xuống

Thời gian đáp ứng nhanh và tiêu chuẩn (Quick & Standard Response)

Diện tích bảo vệ tiêu chuẩn (Standard Coverage)

Mô tả

Đầu phun Sprinkler Tyco gắn âm trần, Series RFII — 5.6 K-factor

Găn âm trần quay xuống

Thời gian đáp ứng nhanh và tiêu chuẩn (Quick & Standard Response)

Diện tích bảo vệ tiêu chuẩn (Standard Coverage)

SIN code:

TY3531 — 3 mm bulb

TY3551 — 5 mm bulb

Download Catalogue:RFII