Sản Phẩm

Đầu phun Sprinkler Tyco quay lên, xuống TY315/325
Tháng Hai 24, 2018
Đầu phun Spinkler Tyco âm trần TY3531/3551
Tháng Hai 24, 2018
Xem tất cả

Đầu phun Spinkler Tyco cạnh tường ngang dọc 3351/3451

Đầu phun sprinkler Tyco cạnh tường, Series TY-B — 5.6 K-factor

Gắn cạnh từơng quay ngang và quay dọc (Horizontal and Vertical Sidewall Sprinklers)
Thời gian đáp ứng tiêu chuẩn (Standard Response), diện tích bảo vệ tiêu chuẩn (Standard Coverage)

Mô tả

Đầu phun sprinkler Tyco cạnh tường, Series TY-B — 5.6 K-factor

Gắn cạnh từơng quay ngang và quay dọc (Horizontal and Vertical Sidewall Sprinklers)
Thời gian đáp ứng tiêu chuẩn (Standard Response), diện tích bảo vệ tiêu chuẩn (Standard Coverage)

SIN code:

TY3351 – Horizontal

TY3451 – Vertical

Download Catalogue:TY-B