Sản Phẩm

CHUỐNG BÁO CHÁY 6INCH 12VDC HOẶC 24VDC
Tháng Hai 7, 2018
CÒI BÁO CHÁY
Tháng Hai 7, 2018
Xem tất cả

CHUỐNG BÁO CHÁY 4INCH 12VDC HOẶC 24VDC

Chuông báo cháy đường kính 4inch điện áp sữ dụng 12VDC hoặc 24VDC tùy theo loại tủ báo cháy đang dùng

– Nguồn cung cấp 12-24VDC

– Dòng tiêu thụ 28mA

Mô tả

Chuông báo cháy đường kính 4inch điện áp sữ dụng 12VDC hoặc 24VDC tùy theo loại tủ báo cháy đang dùng

– Nguồn cung cấp 12-24VDC

– Dòng tiêu thụ 28mA

– Độ ồn: 90dB ở khoảng cách 1m

– Kích thước : Đường kính 100 X Cao 52

– Chất liệu: Thép, nhựa chống cháy

Download Catalogue:NQ-418