Sản Phẩm

Bộ hiển thị phụ 5-210 zone cho tủ RPP, RPS, RPQ
Tháng Một 30, 2018
Hiển thị phụ cho TT HCP-1000 SERIES
Tháng Một 30, 2018
Xem tất cả

Thẻ từ

Download Catalogue:EG-03/EG-04

Mô tả

EG-03/EG-04 Proximity key-ring tag SPECIFICATIONS – Read range:10cm – Operating frequency:125KHz – Colo:Dark gray – Dimensions: EG-03: 7(H)x29(φ)mm EG-04: 34(L) x 5(H) x 25(W)mm