Sản Phẩm

Thiết bị cách li MTL5561
Tháng Một 30, 2018
Đầu báo khói quang cho môi trường nguy hiểm
Tháng Một 30, 2018
Xem tất cả

Nút nhấn dùng cho môi trường nguy hiểm

Nút nhấn khẩn thường sử dụng cho môi trường nguy hiểm CCP-E-IS được sử dụng cho các khu vực mà nguy cơ dẫn đến cháy nổ cao như kho xăng dầu, hóa chất.

Mô tả

Nút nhấn khẩn thường sử dụng cho môi trường nguy hiểm CCP-E-IS được sử dụng cho các khu vực mà nguy cơ dẫn đến cháy nổ cao như kho xăng dầu, hóa chất.

Các tính năng tiêu chuẩn

– Phù hợp cho cả loại nút nhấn khẩn vỡ kinh và nút nhấn khẩn không vỡ kinh

– Lỗ đấu dây cho phép đấu dây tối đa 2.5mm2

– Đạt tiêu chuẩn BS5839

– Thiết kế lắp nổi

– Đạt tiêu chuẩn ATEX II 1G Eex ia IIC T4

Download Catalogue:CCP-E-IS