Sản Phẩm

Đầu báo lửa tử ngoại
Tháng Hai 8, 2018
Đầu báo khói quang kết hợp báo nhiệt
Tháng Hai 8, 2018
Xem tất cả

Đầu báo nhiệt

– Đầu báo nhiệt cố định, kết hợp nhiệt gia tăng.
– Có ngõ ra cho đèn chỉ thị.
– Tiêu chuẩn LPCB.

Mô tả

– Đầu báo nhiệt cố định, kết hợp nhiệt gia tăng.
– Có ngõ ra cho đèn chỉ thị.
– Tiêu chuẩn LPCB.
– Điênj áp làm việc 24VDC ( 9VDC-24VDC).
– Dòng điện làm việc: tỉnh: 0,8mA, báo động: 1,4mA.

Download Catalogue:C-9103