Sản Phẩm

Đầu báo khói quang địa chỉ
Tháng Một 30, 2018
Đầu báo khói kết hợp nhiệt địa chỉ
Tháng Một 30, 2018
Xem tất cả

Đầu báo nhiệt gia tăng kết hợp cố định địa chỉ

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng ATJ-EA cung cấp dữ liệu nhiệt độ chính xác tại khu vực gắn đầu báo về cho tủ trung tâm. Những đầu báo này thích hợp cho những khu vực nhiều bụi, khói, các khu vực bếp hay những khu vực khác, nơi mà đầu báo khói không thích hợp để lắp đặt.

Các tính năng tiêu chuẩn
– Tính thẩm mỹ cao – tổng chiều cao của đầu báo và đế là 2”.
– Cách đặt địa chỉ thiết bị đơn giản và tin cậy.
– Sử dụng giao thức “Digital Communication Protocol” (DCP) có khả năng chống nhiễu tốt, đồng thời được tối ưu ngắt để thời gian truyền tín hiệu trong trường hợp báo cháy là nhanh nhất.
– Có 2 đèn LED để báo trạng thái nguồn và báo động.
– Có thể lập trình để đèn LED không nhấp nháy khi hoạt động, thích hợp cho các đầu báo khói sử dụng trong phòng ngủ.
– Ngưỡng nhiệt độ gia tăng báo cháy là 15oF/ phút (Được xác định bởi tủ trung tâm).
– Ngưỡng nhiệt độ báo cháy là từ 135oF – 190oF (Được xác định bởi tủ trung tâm).
– Chiều cao lắp đặt tối đa theo UL là 70ft.

Download Catalogue: Tài liệu FM-200
Mô tả

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng ATJ-EA cung cấp dữ liệu nhiệt độ chính xác tại khu vực gắn đầu báo về cho tủ trung tâm. Những đầu báo này thích hợp cho những khu vực nhiều bụi, khói, các khu vực bếp hay những khu vực khác, nơi mà đầu báo khói không thích hợp để lắp đặt.

Các tính năng tiêu chuẩn
– Tính thẩm mỹ cao – tổng chiều cao của đầu báo và đế là 2”.
– Cách đặt địa chỉ thiết bị đơn giản và tin cậy.
– Sử dụng giao thức “Digital Communication Protocol” (DCP) có khả năng chống nhiễu tốt, đồng thời được tối ưu ngắt để thời gian truyền tín hiệu trong trường hợp báo cháy là nhanh nhất.
– Có 2 đèn LED để báo trạng thái nguồn và báo động.
– Có thể lập trình để đèn LED không nhấp nháy khi hoạt động, thích hợp cho các đầu báo khói sử dụng trong phòng ngủ.
– Ngưỡng nhiệt độ gia tăng báo cháy là 15oF/ phút (Được xác định bởi tủ trung tâm).
– Ngưỡng nhiệt độ báo cháy là từ 135oF – 190oF (Được xác định bởi tủ trung tâm).
– Chiều cao lắp đặt tối đa theo UL là 70ft.

Download Catalogue: Tài liệu FM-200