Sản Phẩm

Bơm dòng
Tháng Hai 24, 2018
Bơm kéo
Tháng Hai 24, 2018
Xem tất cả

Bơm turbo

Mô tả
Đặc điểm Bơm nước vận hành, được sử dụng bơm nước ra hoặc bơm mồi
Cấu trúc Buồng bơm và tua-bin
Mực nước thấp nhất có thể hút 25 mm
Áp suất nước thấp nhất 3 bar
Kiểu khớp nối Storz / BS336 / NFPA
Đường kính đầu vào 2 x 65mm
Đường kính đầu ra 65mm
Xuất xứ CHLB Đức