Sản Phẩm

hps-dak-sr
Nút nhấn kích hoạt chữa cháy Hochiki
Tháng Một 30, 2018
hcvr-as
Nút nhấn tạm dừng chữa cháy Hochiki
Tháng Một 30, 2018
Xem tất cả

Bộ kích hoạt tuần tự

Download Catalogue:HCVR-SQA

Mô tả

HCVR-SQA – Thiết bị k

Chứng nhận tiêu chuẩn UL và FM

Có đèn báo trạng thái lỗi

Bao gồm 1 backbox để gắn tường

Dùng kích hoạt tối đa 2 bình xịt FireNET Xtinguish