Sản Phẩm

Đầu báo khói quang kết hợp báo nhiệt
Tháng Hai 8, 2018
Active end of line
Tháng Hai 8, 2018
Xem tất cả

Bộ hiển thị phụ

  • Bộ hiện thị phụ GST-RP-16, sử dụng cho hệ thống báo cháy dạng vùng, dùng để hiển thị thông tin hệ thống báo cháy, được sử dụng trong các tòa nhà, trung tâm điều khiển báo cháy. Khi tủ trung tâm báo cháy nhân tín hiệu cháy, nó sẽ báo động và gởi tín hiệu đỏ đèn bộ hiển thị GST-RP-16, bộ hiện thị sẽ hiển thị vùng cháy và phát âm thanh cảnh báo.
Mô tả

Mô tả:

  • Dùng cho tủ GST-102-104-108-116
  • Điện áp lấy trực tiếp từ tủ trung tâm
  • Bộ hiện thị phụ GST-RP-16, sử dụng cho hệ thống báo cháy dạng vùng, dùng để hiển thị thông tin hệ thống báo cháy, được sử dụng trong các tòa nhà, trung tâm điều khiển báo cháy. Khi tủ trung tâm báo cháy nhân tín hiệu cháy, nó sẽ báo động và gởi tín hiệu đỏ đèn bộ hiển thị GST-RP-16, bộ hiện thị sẽ hiển thị vùng cháy và phát âm thanh cảnh báo.

Đặc điểm kỹ thuật:

  • Điện áp vận hành: 18VDC-28VDC.
  • Dòng vận hành tĩnh: 12mA, khi có báo động: 60mA
  • Nhiệt độ làm việc: 00C –0C
  • Hiển thị 16 vùng cảnh báo. 2 tín hiệu báo lỗi.
  • Sử dụng trong nhà.
  • Kích thước: 280mm x 110mm x 46mm
Download Catalogue:GST-RP-16