Sản Phẩm

Bộ hiển thị phụ LCD Network
Tháng Hai 8, 2018
Hiển thị phụ LCD
Tháng Hai 8, 2018
Xem tất cả

Bộ hiển thị phụ Mimic

Bộ hiển thị GST8903  là một dạng hiển thị từ xa của hệ thống địa chỉ GST, được dùng để hiển thị trạng thái báo cháy hoặc báo lỗi thông qua một đèn LED trên mặt tủ. Ưu điểm của bộ hiển thị GST8903 là hiển thị thông qua đèn LED trực quan, giúp người sử dụng có thể tiếp cận nhanh hơn trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời khả năng tùy biến thiết kế tủ.

Mô tả

Bộ hiển thị GST8903  là một dạng hiển thị từ xa của hệ thống địa chỉ GST, được dùng để hiển thị trạng thái báo cháy hoặc báo lỗi thông qua một đèn LED trên mặt tủ. Ưu điểm của bộ hiển thị GST8903 là hiển thị thông qua đèn LED trực quan, giúp người sử dụng có thể tiếp cận nhanh hơn trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời khả năng tùy biến thiết kế tủ.

Các tính năng tiêu chuẩn

– Hiển thị tối đa 100 điểm đèn LED, mỗi đèn LED tương ứng với một thông tin báo cháy hoặc báo lỗi.

– Có còi để báo động và nút im lặng

– Tùy biến thiết kế tủ theo yêu cầu dự án.

– Có thể lập trình hiển thị cho zone hoặc từng thiết bị.

– Có thể lập trình hiển thị trạng thái báo cháy, kích hoạt hoặc báo lỗi.

Download Catalogue:GST8903